Nederlands bedrijf gezocht bij de ontwikkeling en realisatie van de proefopstelling voor het reinigen van ITER spiegels

vrijdag, 3 april, 2015

Geachte ITER-NL relatie,

Na geruime tijd stilte van het ITER-NL front kunnen we u met genoegen melden dat Nederland steeds meer betrokken raakt bij de realisatie van ITER. In september 2014 is TNO betrokken als partner in een Amerikaans consortium bij de ontwikkeling van een Upper Port Visible/Infrared Wide Angle Viewing System (WAVS). Een Amerikaanse bijdrage aan de bouw van ITER. Het project betreft de ontwikkeling van een vijftal endoscopen voor diagnostiek, veilig bedrijf van ITER, en sommige endoscopen tevens te gebriken voor wetenschappelijk onderzoek.

Een probleem dat bij alle diagnostische port plugs opduikt is vervuiling van de spiegels, die zich in de nabijheid van het ITER plasma bevinden. Deze spiegels moeten gedurende de levensduur van ITER een aantal malen gereinigd worden. Een kandidaat methode voor reiniging is plasma cleaning. Nabij de spiegels wordt hardware aangebracht waarmee, in het ITER vacuüm een reinigings plasma kan worden opgewekt. De technologie van het reinigen van de spiegels is nog verre van volwassen. Vanuit Nederland wordt onderzoek gedaan aan geschikte technologie. Vanuit het ITER-NL programma wordt dit onderzoek (mede) gedragen. Nederlandse partijen zijn door de ITER organisatie erkend als kandidaten voor de ontwikkeling van technologie. Daarmee kan kennis worden opgebouwd betreffende de productie van dergelijke reinigings apparatuur voor ITER of andere instrumentatie.

In het laatste jaar van het ITER-NL programma staat een exerimenteel programma op de rol, waarbij hulp wordt gevraagd van een Nederlands bedrijf bij de ontwikkeling en realisatie van de proefopstelling. Deze activiteit zal, volgens de gebruikelijke regels in het ITER-NL programma 'getenderd' worden.

Middels dit nieuwsbericht brengen we het tendertraject bij u onder de aandacht. U kunt nadere informatie over de inhoud van de aan te besteden werkzaamheden en de voorwaarden waaronder de aanbesteding plaatsvindt vinden in de documenten die u hieronder als bijlage ziet staan:

Graag ontvangen we uw voorstel voor 11 mei 2015.

Met vriendelijke groet,

Peter Verhoeff (ITER-NL Executive Board)

P. (Peter) Verhoeff B Sc.
Senior Project Manager /
Executive Board ITER-NL
Nano-instrumentation

T +31 (0)88 866 63 95
M +31 (0)62 280 80 38
E peter.verhoeffattno.nl<peter.verhoeffattno.nl>">mailto:peter.verhoeffattno.nl>

Location<http://www.tno.nl/locaties/dts>
Disclaimer<http://www.tno.nl/emaildisclaimer>