Organisatie

ITER NL is een consortium tussen vier Nederlandse onderzoeksinstituten: de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM (met haar FOM-instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER), de Nuclear Research and consultancy Group NRG en de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e.

De dagelijkse leiding van het ITER-NL consortium berust bij de Executive Board met vertegenwoordigers van TNO, FOM, NRG en TU/e. De Executive Board staat onder leiding van de Programma Directeur (FOM vertegenwoordiger). De Executive Board wordt geadviseerd vanuit de industrie. Bij de uitvoering van zijn taken wordt de Executive Board bijgestaan door een Programmabureau. Opdrachtgever van de Executive Board is de ITER-NL Council, waarin van TNO, FOM, NRG en TU/e elk twee vertegenwoordigers zitting hebben, alsmede een adviseur vanuit de industrie. De Council, onder voorzitterschap van TNO, rapporteert twee maal per jaar aan het ministerie van OCW.

De werkzaamheden van ITER-NL zijn onderverdeeld in drie werkpaketten: Advanced Optical Detection (voorheen Upper Port Viewer), High-Power Microwave Heating (voorheen Upper Port Launcher) en Industriële Participatie.

Organogram van de ITER-NL Organisatie

Leden van de ITER-NL Council, de Executive Board, en de werkpakketten

ITER-NL council

Ir. P.H.M. te Riele (voorzitter, vertegenwoordiger namens de Industrie (VNO-NCW))
Prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen (TU/e)
Prof.dr. N.J. Lopes Cardozo (TU/e)
Prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden (FOM)
Dr.ir. E.J. Sol (TNO)
Ir. H. van Vuren (FOM)
Dr. H. Werij (TNO)
n.n. (NRG)
 

Executive board

Dr. A.J. Magielsen (NRG)
Dr. R.J.E. Jaspers (TU/e)
Prof.dr.A.J.H.Donné (Programma directeur, FOM-DIFFER)
Ing. P. Verhoeff (TNO)

Werkpakket 1: Advanced Optical Detection

Dr. A. Hogenbirk (NRG)
Dr. R.J.E. Jaspers (TU/e)
Dr. M. Durkut (Werkpakketleider, TNO)

Werkpakket 2: High Power Microwave Heating

Prof.dr. M. de Baar (Werkpakketleider, FOM)
Dr. A.J. Magielsen (NRG)
Prof.dr. N.J. Doelman (TNO)

Werkpakket 3: Industriële Participatie

Dr. A.J. Magielsen (NRG)
Drs. R.C.M. Pohlmann (Werkpakketleider, TNO)
Ir. A.G.A. Verhoeven (ITER industry liaison officer, FOM)

Programmabureau

Dr. B. Metz (Quality Assurance, NRG)
Drs. J.A. Spruyt (Controller, TNO)