Over ITER-NL

ITER-NL is een samenwerkingsverband tussen TNO, FOM, NRG en de Technische Universiteit Eindhoven, met als doel de Nederlandse industrie optimaal voor te bereiden op deelname aan het internationale kernfusieproject ITER. ITER-NL informeert en begeleidt bedrijven bij deelname aan tenderacties voor onderdelen van ITER, en faciliteert kennisoverdracht van onderzoeksinstituten naar Nederlandse bedrijven.

ITER-NL is een initiatief van:

  • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
  • Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM (met haar FOM-instituut DIFFER)
  • Nuclear Research and consultancy Group NRG
  • Technische Universiteit Eindhoven TU/e

Organisatie

De werkzaamheden van ITER-NL zijn onderverdeeld in drie werkpakketten. De dagelijkse leiding van het ITER-NL consortium berust bij de Executive Board met vertegenwoordigers van TNO, FOM, NRG en TU/e. Opdrachtgever van de Executive Board is de ITER-NL Council, waarin van TNO, FOM, NRG en TU/e elk twee vertegenwoordigers zitting hebben, alsmede een adviseur vanuit de industrie.

Achtergrond ITER-NL project

Wetenschappers doen onderzoek om fusie als veilige en onuitputtelijke energiebron op aarde te gebruiken. De volgende stap is het internationale fusie-experiment ITER. ITER-NL helpt Nederlandse bedrijven om mee te doen aan ITER.

Contact

Hier vindt u alle contactgegevens van het ITER-NL Industrieloket, de leden van het Executive Board, en overige contacten voor de industrie. Lees meer »